Entries by quantrivien

Nội quy ban quản lý chung cư imperia garden

PHỤ LỤC X BẢN NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHUNG CƯ Dự án tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI (Kèm theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số ……., ngày ……..tháng ……… năm ………) CHƯƠNG I CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Định […]

Hợp Đồng Đặt Mua Imperia Garden

HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA Số: …………../…………/HĐĐM Giữa: CÔNG TY CỔ PHẦN HBI Và: (Ông) Bà/Công ty: ……………………………………… Hà Nội, tháng ……….. năm 2015 PHẦN 1 CÁC CĂN CỨ KÝ KẾ HỢP ĐỒNG – Bộ luật Dân sự năm 2005; – Luật Xây dựng năm 2014; – Luật Đầu tư năm 2005; – Luật Nhà ở […]

Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Imperia Garden

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Số: GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN HBI Và Ngày ……. tháng ……. năm ………… MỤC LỤC Điều 1. Giải thích từ ngữ …………………………………………………………………………………………… 3 Điều 2. Đặc điểm của Căn Hộ ……………………………………………………………………………………. 5 Điều 3. Tổng Giá Trị Hợp Đồng, phương thức và thời hạn thanh toán ……………………………. 6 […]