PHỤ LỤC I
THÔNG TIN BÊN BÁN VÀ BÊN MUA

1. BÊN A (BÊN BÁN NHÀ Ở): CÔNG TY CỔ PHẦN HBI
Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp số 0104408749 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 02 tháng 02 năm 2010
Địa chỉ: số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: ………………….. Fax: 04.39428585
Mã số thuế: 0104408749
Số tài khoản: 66771628 tại hội sở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Đại diện bởi: …………………………… Chức vụ: ……………………………………………
CMND số: ……………………….. cấp ngày ………….. tại ………………………………..

2. BÊN B (BÊN MUA NHÀ Ở): Ông (bà)……………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:
Đại diện cho (nếu Bên mua là tổ chức): ……………………………………………………
Theo giấy ủy quyền (văn bản ủy quyền) số: ………………… (nếu có)
Số CMND (hộ chiếu) số: ………………. cấp ngày:…./…./….. tại ………………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………
Điện thoại: Fax (nếu có): ……………………… Email: ………………………………………
Số tài khoản (nếu có):……………………….tại Ngân hàng: ………………………………
Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………….
Trong trường hợp Bên B gồm nhiều hơn một người, (i) tất cả các dẫn chiếu đến Bên B trong Hợp Đồng này sẽ là các dẫn chiếu đến mỗi người trong Bên B, (ii) và tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B theo Hợp Đồng này là các nghĩa vụ và trách nhiệm riêng rẽ và liên đới, và (iii) Bên A sẽ không có nghĩa vụ xác định các nghĩa vụ cá nhân của Bên B hoặc mỗi người trong Bên B đối với Bên A nhưng Bên A có quyền yêu cầu mỗi người của Bên B thực hiện các nghĩa vụ của họ theo Hợp Đồng này một cách liên đới và/hoặc riêng rẽ. Để thuận tiện, (i) tất cả những người của Bên B sẽ ủy quyền cho một người có tên trong phần giới thiệu Bên B trên đây làm người đại diện của tất cả những người của Bên B để liên lạc với Bên A (“Người Đại Diện”) và (ii) mọi hành động do Người Đại Diện thực hiện sẽ ràng buộc tất cả những người của Bên B và (iii) Bên A sẽ không buộc phải có bất kỳ sự đồng ý chung hoặc riêng nào của từng người trong số những người thuộc Bên B. Tuy nhiên, cho dù có sự ủy quyền nêu trên, nếu tất cả các tài liệu cần phải có chữ ký của tất cả những người thuộc Bên B thì họ phải ký các tài liệu đó.