PHỤ LỤC II
THÔNG TIN CĂN HỘ

I. ĐẶC ĐIỂM CĂN HỘ
1. Vị trí và địa điểm Căn Hộ:
a. Căn Hộ số: ………….
b. Tầng: ……….
c. Tòa Nhà ……..
d. Địa chỉ: số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
2. Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ: ………..m2 (bằng chữ:…………. mét vuông).
3. Diện tích sàn xây dựng Căn Hộ: ………..m2 (bằng chữ:…………. mét vuông).
4. Năm dự kiến hoàn thành việc xây dựng:……………….

II. HỒ SƠ KÈM THEO
A. 01 bản chính bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ đã được phê duyệt;
B. 01 bản chính bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng có Căn Hộ đã được phê duyệt;
C. 01 bản chính bản vẽ thiết kế mặt bằng Tòa Nhà có Căn Hộ đã được phê duyệt
D. Mô tả Căn Hộ hoàn thiện.
E. ……………………………