PHỤ LỤC VI
MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———
BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ
V/v: Bàn giao Căn Hộ số ……., Tầng ……….. Tòa Nhà ………..(“Căn Hộ”)
Dự án Tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI

Biên Bản bàn giao Căn hộ này (sau đây được gọi tắt là “Biên Bản”) được lập tại ………… vào ngày ……./…../…. giữa các bên sau đây:
1. BÊN BÁN (Sau đây được gọi tắt là “Bên A”): CÔNG TY CỔ PHẦN HBI
– Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp số 0104408749 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 02 tháng 02 năm 2010
– Địa chỉ; số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
– Điện thoại: 04.39427788 Fax: 04.39428585
– Mã số thuế: 0104408749
– Số tài khoản: 66771628 tại hội sở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
– Đại diện bởi: ……………………….. Chức vụ: …………………
– CMND số …………………………cấp ngày ……………. tại …………….

2. BÊN MUA (Sau đây được gọi tắt là “Bên B”): ÔNG (BÀ) …………………….
– Ngày tháng năm sinh:
– Đại diện cho (nếu Bên mua là tổ chức):
– Theo giấy ủy quyền (văn bản ủy quyền) số: (nếu có)
– Số CMND (hộ chiếu) số:…………………..cấp ngày:…./…./….., tại
– Hộ khẩu thường trú:
– Địa chỉ liên hệ:
– Điện thoại:………………………….. Fax (nếu có):……………..Email:…………………
– Số tài khoản (nếu có):……………………….tại Ngân hàng:
– Mã số thuế (nếu có):……………………….
Căn cứ Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số ………ký ngày ………… giữa Bên A và Bên B (“Hợp Đồng”), sau khi kiểm tra Căn Hộ, các Bên đồng ý ký Biên Bản này với nội dung như sau:
1. Bên A đã chuyển giao cho Bên B và Bên B đã tiếp nhận, quản lý và sử dụng Căn Hộ, chìa khoá Căn Hộ cùng các tài liệu có liên quan đến việc sử dụng Căn Hộ (theo các danh mục bàn giao đính kèm).
2. Bên B đã kiểm tra Căn Hộ và xác nhận rằng Căn Hộ đã được hoàn thành theo đúng quy định của Hợp Đồng [ngoại trừ các nội dung về Những Điểm Không Phù Hợp đính kèm Biên Bản này]
– Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ (theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ) : [—-] m2
– Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ (thực tế bàn giao) : [—-] m2
– Chênh lệch diện tích sử dụng Căn Hộ (nếu có) : [—-] m2
3. Căn Hộ được chính thức chuyển giao cho Bên B ngay tại ngày bàn giao theo thông báo của Bên A hoặc tại thời điểm Bên B ký Biên Bản này (trong trường hợp các Bên ký Biên Bản Bàn Giao trước ngày bàn giao theo Thông báo của Bên A).
4. Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý do Bên A chỉ định Phí Quản Lý hàng tháng cho các đơn vị cung cấp dịch các chi phí sử dụng các dịch vụ tiện ích khác như điện, nước, truyền hình cáp, vệ tinh, viễn thông, thông tin liên lạc và các chi phí liên quan khác (nếu có) theo mức sử dụng thực tế hàng tháng, đóng góp và thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản tiền khác (nếu có) mà đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý quy định phù hợp với Bản Nội Quy Chung Cư.
5. Bên B đồng ý rằng nếu Bên B không cư trú tại Căn Hộ sau thời điểm bàn giao Căn Hộ theo Biên bản này, Bên B vẫn phải thanh toán Phí Quản Lý hàng tháng theo quy định phù hợp với Bản Nội Quy Chung Cư tính từ ngày bàn giao theo Thông báo của Bên A hoặc tại thời điểm Bên B ký Biên Bản này (trường hợp các Bên ký Biên Bản Bàn Giao trước ngày bàn giao theo thông báo của Bên A).
6. Bên B cam kết tôn trọng và tuân thủ Bản Nội Quy Chung Cư, và yêu cầu những người sử dụng, cư trú, lưu trú, cư ngụ khác tại Căn Hộ cũng tôn trọng và tuân thủ Bản Nội Quy Chung Cư trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng Căn Hộ.
7. Sau ngày ký Biên Bản này, quyền sở hữu đối với Căn Hộ vẫn thuộc về Bên A và sẽ được bảo lưu cho tới khi Bên B hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán theo Hợp Đồng này. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (03) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ hai (02) bản, Bên B giữ một (01) bản. Kèm theo Biên Bản này là bản danh mục: (1) Danh mục thiết bị trong Căn Hộ và (2) Các tài liệu hướng dẫn sử dụng và các loại chìa khoá trong Căn Hộ.
ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN A 
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mẫu Biên Bản Bàn Giao trên đây có thể được Bên A thay đổi vào từng thời điểm cho phù hợp với thực tế tại thời điểm Các Bên ký kết và với điều kiện không trái với các nội dung quy định trong Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.

 

—————————————–

 

 

DANH MỤC BÀN GIAO
V/v: Bàn giao các thiết bị trong Căn hộ

Ngày & thời gian: ______________________________
Chủ sở hữu Căn Hộ: ______________________________
Mã Căn Hộ: ______________________________
Tòa nhà: ______________________________

Đã nhận Căn hộ với đầy đủ các thiết bị như sau:

phu luc hop dong imperia garden

Tôi hiểu rằng, việc ký nhận dưới đây chứng tỏ tôi đã kiểm tra và đã được bàn giao đầy đủ các
thiết bị trong Căn Hộ vào thời gian đã được đề cập ở trên.

_______, ngày ____ tháng ___ năm _____

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN A 
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mẫu Danh Mục Bàn Giao trên đây có thể được thay đổi vào từng thời điểm cho phù hợp với thực tế tại thời điểm Các Bên ký kết và với điều kiện không trái với các nội dung quy định trong Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.

 

—————————————–

 

DANH MỤC BÀN GIAO
V/v: Bàn giao các tài liệu hướng dẫn sử dụng và các loại chìa khoá trong Căn Hộ

Ngày & thời gian: ______________________________
Chủ sở hữu Căn Hộ: ______________________________
Tòa nhà: ______________________________

Đã nhận Căn Hộ với đầy đủ bộ chìa khoá cùng các loại tài liệu như sau:

phu luc hop dong chung cu imperia garden

Tôi hiểu rằng, việc ký nhận dưới đây chứng tỏ tôi đã kiểm tra và đã được bàn giao đầy đủ các chìa khoá và các tài liệu liên quan đến Căn Hộ vào thời gian đã được đề cập ở trên.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN A 
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mẫu Danh Mục Bàn Giao trên đây có thể được thay đổi vào từng thời điểm cho phù hợp với thực tế tại thời điểm Các Bên ký kết và với điều kiện không trái với các nội dung quy định trong Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.